top of page

افغانستان

وصل بمون

با اخبار به روز ، حوادث قابل توجه و داده های آماری از افغانستان مطلع شوید. آثار شهروندان و اتباع افغان را مشاهده کنید و در مورد گفتمان در مورد آینده افغانستان بخوانید.

اخبار/مقالات

بیایید یک تغییر ایجاد کنیم

در اینجا چند روش وجود دارد که می توانید کمک مالی کنید:

Donate
افغانستان: یک مرور کلی
افغانستان-نقشه-سیاسی-سیاه و سفید
اسکرین شات 12/04/2020 در ساعت 12.25.11 بعد از ظهر.pn
source: Migration Data Portal

به صورت حضوری

شبکه ای از سازمان ها را در جامعه خود پیدا کنید که کمک های مالی را تسهیل می کنند.

برخط

از طریق بسیاری از موسسات خیریه غیرانتفاعی و سازمان‌های موجود بین‌المللی، یک کمک مالی با کسر مالیات انجام دهید.

اشتراک گذاری

صفحه و رسانه های اجتماعی ما را با جامعه خود به اشتراک بگذارید تا آگاهی را گسترش دهید.

bottom of page