top of page

در باره

     افغان ها توانمند یک سازمان جامعه محور است که ماموریت دارد نسل های آینده افغان ها را در سراسر جهان توانمند کند. ما افغان‌ها را در سراسر جهان با منابع موجود در جوامع محلی‌شان به هم متصل می‌کنیم و از این که صدای جوامع ما در فضاهای محلی و بین‌المللی نمایندگی شود، حمایت می‌کنیم. ما افغان‌ها را با پروژه‌ها و ابتکارات اجتماعی مرتبط می‌کنیم که کمک، کمک و آموزش را برای ارتقای کسانی که با بحران‌های بشردوستانه مواجه هستند، و همچنین حمایت از جوامع افغانی که در خارج از سرزمین مادری فاقد منابع هستند، ارائه می‌کنند. 

 

     علاوه بر خدمات مستقیم، سازمان ما گفتگوی اجتماعی و کار داستانی را برای مشارکت دادن جوامع افغان در مسائلی که مردم ما را تحت تاثیر قرار می دهد، ترویج می کند. ما معتقدیم که آینده نسل های ما و میهن ما ریشه در راه حل های پیشنهادی جوامع ما برای دستیابی به صلح، امنیت، حقوق بشر، یکپارچگی اجتماعی و اقتصادی و توسعه جامعه برای همه افغان ها دارد. فرقی نمی‌کند شما فرزند مهاجر باشید، خارج‌شده، شهروند، یا ملی‌تان، شایسته این هستید که یک صدا و فضایی داشته باشید که دیدگاه شما را نسبت به جامعه‌تان تشخیص دهد و شما را با افراد مشابه و مثبتی که میراث و پیشینه‌ی خانوادگی‌شان دارند مرتبط کند. به پایه های تلاش آنها برای موفقیت تبدیل شود.

     همانطور که ما روی پلت فرمی که ما را از دور و نزدیک به هم وصل می‌کند گرد هم می‌آییم، این کار را به احترام میلیون‌ها افغان بی‌گناه و روزمره انجام می‌دهیم که در میان آشفتگی‌های نهادهای اجتماعی و سیاسی افغانستان سخت برای بقا می‌جنگند. ما همچنین گرد هم می آییم تا در مورد افراد منحصر به فردی که در حال حاضر در افغانستان زندگی می کنند آشنا شویم که نقش مهمی در توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در افغانستان ایفا کرده اند و مبارزه خود را برای تعیین سرنوشت و بیان خود در جامعه ای که نیاز به بهبودی دارد به اشتراک می گذارند. زخم ها

    

Image by Mohammad Husaini

ماموریت

با منابعی که پشتیبانی می کنند، افغان ها را در سراسر جهان وصل کنید  حقوق اجتماعی، اقتصادی و انسانی آنها؛ ترویج ساختن روایت جامعه برای افغان ها برای مشارکت در رویاهای جمعی شان برای آینده ای بهتر.

Image by Farid Ershad

چشم انداز

صداهای افغان ها را برای ارتقاء آگاهی در مورد مسائل اجتماعی که بر جوامع ما تأثیر می گذارد، بالا ببرید و مشارکت های اجتماعی را برای توانمندسازی افغان ها از طریق گفتگو و ارتباط ایجاد کنید.

Image by Farid Ershad
bottom of page